Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Održavanje nastave na Fakultetu agrobiotehničih znanosti Osijek u zimskom semestru

Održavanje nastave na Fakultetu agrobiotehničih znanosti Osijek u zimskom semestru

Održavanje nastave na Fakultetu agrobiotehničih znanosti Osijek u zimskom semestru akad. god. 2020.-2021. – dodatna obvezujuća uputa nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima

 • Nastavnici, studenti i ostali zaposlenici dužni su na početku akademske godine potpisati Izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakoga dolaska na Fakultet (pohrana Izjave u Kadrovskoj službi (nastavnici i ostali zaposlenici) i Studentskoj referadi (studenti) Fakulteta). Osim toga, nastavnici, ostali zaposlenici i studenti dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na Fakultet.
 • Nastavnicima, studentima i ostalim zaposlenicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, dišne i/ili druge simptomima zarazne bolesti nije dopušteno dolaziti u prostore Fakulteta. U tom se slučaju trebaju odmah i bez odgode, putem telefona ili e-pošte, javiti u tajništvo ili dekanu Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekanu za nastavu i upravljanje kvalitetom (studenti) i izabranom liječniku obiteljske/školske medicine radi daljnjih uputa.
 • Nastavnici, studenti i ostali zaposlenici obvezni su nositi zaštitnu masku za lice pri ulasku i boravku unutar Fakulteta.
 • Ako je nastavnik, ostali zaposlenik ili student obolio od bolesti COVID-19 ili ima od strane epidemiologa izrečenu mjeru samoizolacije, obavezan se odmah i bez odgode, putem telefona ili e-pošte, javiti u tajništvo ili dekanu Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekanu za nastavu i upravljanje kvalitetom (studenti).
 • Ako se tijekom radnoga vremena ili nastave nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima povisi tjelesna temperatura i/ili pojave respiratorni i/ili drugi simptomi, moraju odmah napustiti Fakultet, obavijestivši o tome, po mogućnosti bez dodatnoga kontakta (putem telefona ili e-pošte), javiti u tajništvo ili dekanu Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekanu za nastavu i upravljanje kvalitetom (studenti). Potom se moraju javiti svojem izabranom liječniku obiteljske/školske medicine radi daljnjih uputa.

Brojevi telefona i e-pošta:

Tajništvo 031 554 800; 031 554 801; 031 554 843; e-mail: dekanat@fazos.hr

 • Nije dopušteno korištenje dizala za studente, osim u hitnim i posebno opravdanim slučajevima (invalidi).
 • Studenti su obavezni sjediti na istom, obilježenom, radnom mjestu za vrijeme održavanja nastave, ukoliko se cjelodnevna nastava održava u istom prostoru. Studentska radna mjesta u prostorima u kojima se održava nastava su obilježena rednim brojevima radi usklađivanja broja i rasporeda radnih mjesta s epidemiološkim preporukama i preporučenim fizičkim razmakom. Studenti su dužni na svakom predavanju sjediti i raditi na radnom mjestu koje je označeno rednim brojem studenta.
 • Nastavnici su dužni voditi evidenciju prisutnosti studenata na nastavi, kao i evidenciju održavanja konzultacija i ostalih oblika individualnog rada sa studentima. Evidencijske su liste nastavnici dužni dostaviti na zahtjev koordinatorima za nastavu i prodekanu za nastavu i upravljanje kvalitetom.
 • Nastava će se odvijati u 3 smjene:
 • Jutarnja smjena od 7:45 – 11:20
 • Podnevna smjena od 12:00 – 15:40
 • Večernja smjena od 16:00 – 19:25

 • U svakoj smjeni bit će 2 blok sata po 80 minuta. Pauza između dva blok sata je 30 minuta. Za vrijeme pauze između dva blok-sata, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, studenti borave izvan prostora Fakulteta, na otvorenom prostoru.
 • Treba izbjegavati svako nepotrebno zadržavanje na ulazima, stubištima i hodnicima Fakulteta.
 • Počeci nastave za studijske grupe unutar svake smjene bit će s razmakom od 30 minuta, tako da će satnica blok satova i pauze biti kako slijedi:
JUTARNJA SMJENA
1. BLOK SAT PAUZA 2. BLOK SAT PAUZA
1. 7:45 – 9:05 9:05 – 9:35 9:35 – 10:55 10:55 – 12:00
2. 8:15 – 9:35 9:35 – 10:05 10:05 – 11:20 11:20 – 12:30
PODNEVNA SMJENA
1. BLOK SAT PAUZA 2. BLOK SAT PAUZA
1. 12:00 – 13:20 13:20 – 13:50 13:50 – 15:10 15:10 – 16:00
2. 12:30 – 13:50 13:50 – 14:20 14:20 – 15:40 15:40 – 16:30
VEČERNJA SMJENA
1. BLOK SAT PAUZA 2. BLOK SAT PAUZA
1. 16:00 – 17:20 17:20 – 17:50 17:50 – 19:10 19:10 – 20:00
2. 16:30 – 17:50 17:50 – 18:20 18:20 – 19:40 19:40 – 20:30
 • Ukoliko studenti pojedine godine studija (ili grupa studenata iste godine studija kod održavanja npr. vježbi) nakon završetka blok-sata ili više blok-sati mijenjaju prostor u kojem se održava nastava, isti je tijekom pauze od 30 minuta, a prije ulaska u prostor studenata neke druge godine studija (ili studenata druge grupe iste godine studija), između dvaju blok-satova, prostor će se detaljno očistiti, dezinficirati i prozračiti.

Za sva pojašnjenja u svezi ove dodatne obvezujuće upute nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta mogu se javiti prodekanu za nastavu i upravljanje kvalitetom i dekanu.