Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Pažnja, pažnja! Fazosica

Pažnja, pažnja! Fazosica

Fazosica svima, a ne samo njima (brucošima)!

S obzirom na to da je FAZOSICA postala IN/HIT među brucošima, omogućili smo svim studentima da uz simboličnu naknadu od 50,00 kn koriste brojne pogodnosti koje FAZOSICA nudi.

Žedan si, gladan si, trebaš novu frizuru ili prijevoz, nema problema!

Javi se u Ured za kvalitetu (Marija Grgić, dipl. oec.) na I. katu Fakulteta i uberi svoje popuste!