Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša

Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša

1. – 3. lipnja 2020., Osijek, Republika Hrvatska

Mjesto održavanja Skupa: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1

Opširnije u prilogu.