Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Pozdravni govor dekana

Pozdravni govor dekana

Pozdravni govor dekana studentima prve godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija održat će se 30. rujna (ponedjeljak) u 9 sati u dvorani Aula Magna 2. kat.