Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poštovani,
Ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za radno mjesto I. vrste stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarske medicine na određeno vrijeme do 31. svibnja 2022. u punom radnom vremenu za rad na projektu „Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju“ (broj: KK.01.1.1.01.0010), a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  • Dunja Briševac iz Našica
  • Polonca Margeta iz Čepinskih Martinaca

Testiranje će se održati 20. ožujka 2018. s početkom u 9,00 sati u Centru izvrsnosti za istraživanje u proizvodnji hrane br. sobe 171, I. kat.
Dodatna pismena provjera znanja će se obaviti iz područja molekularne genetike te proizvodnje i kvalitete funkcionalne hrane. Pri testiranju nije dopušteno koristiti literaturu.
Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor (razgovor s povjerenstvom).