Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje za pristupnike prijavljene na natječaj za laboranta u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.