Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje za radno mjesto asistenta za rad na Katedri za fitopatologiju (zamjena)

Poziv na testiranje za radno mjesto asistenta za rad na Katedri za fitopatologiju (zamjena)

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na Katedri za fitopatologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na Katedri za fitopatologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, a koji je objavljen 17. siječnja 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 7/2020., „Večernjem listu“, na službenom intemetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, na mrežnoj stranici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- regionalni ured Osijek.

Više informacija u priloženom dokumentu.