Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje za radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Poštovani,
ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. Zvonko Zeko iz Širokog Polja
2. Tomislav Prgić iz Retkovaca

Testiranje će se održati u srijedu 25.04. s početkom u 9,30 sati u sobi br. 158/I. kat (Fakultetska vijećnica).
Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Dodatna pisana provjera znanja će se obaviti iz poznavanja:
- metodike ispitivanja poljoprivredne tehnike – tehnički sustav u zaštiti bilja.

Prilikom testiranja nije dopušteno koristiti literaturu.

Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor s pristupnicima koji zadovolje na pisanom dijelu testiranja.