Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv studentima 3. god. preddiplomskih studija na mentorski sastanak

Poziv studentima 3. god. preddiplomskih studija na mentorski sastanak

Pozivaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija svih smjerova na mentorski sastanak koji će se održati na temu

„Upoznavanje sa procedurom završetka preddiplomskog i upisa diplomskog studija?“

21. svibnja 2019. (utorak) u 12 sati

u dvorani Aula Media

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Osijek, 15.05.2019.