Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv studentima s posebnim potrebama

Poziv studentima s posebnim potrebama

Pozivaju se studenti s posebnim potrebama da do 12. studenoga 2021. godine, dostave podatke o vrsti posebnih potreba, s pripadajućom dokumentacijom (rješenje, medicinski nalaz ili sl.). Tražena dokumentacija je potrebna u svrhu osiguravanja individualizirano prilagođenog način praćenja nastave i polaganja ispita.

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti gđi. Ivanki Poštić (prizemlje, soba 45) uz naznaku “Za Povjerenstvo za nastavu”.