Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv za mentorski sastanak

Poziv za mentorski sastanak

Obavještavaju se studenti I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija da će se 1. sastanak s mentorima (voditeljima) održati u utorak, 27.10.2020. u Auli magni (II. kat) s početkom u 11,oo sati (nakon nastave Kemije).

Tema: Akademski bonton

Mentori:

doc. dr. sc. Sanda Rašić

izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija