Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv za mentorski sastanak

Poziv za mentorski sastanak

Pozivaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija svih smjerova na mentorski sastanak koji će se održati na temu

„Upute o završnom radu?

12. ožujka 2020. (četvrtak) od 13 sati

u auli Alta