Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Predstavljanje HRZZ Istraživački projekti 2022, IP-2022-10 – online

Predstavljanje HRZZ Istraživački projekti 2022, IP-2022-10 – online

Dana 14. srpnja 2022. godine Hrvatska zaklada za znanost organizira za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, online predstavljanje otvorenog natječaja Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Istraživački projekti 2022, IP-2022-10.

Predviđeni program predstavljanja je:

10:30 – 11:00 Predstavljanje HRZZ Natječaja IP-2022-10 - Maja Vaupotić Arsenić, Monika Marinović (koordinatorice HRZZ-a)

11:00 – 11:15 Rad panela i recenzijski postupak (član/ica panela za vrednovanje HRZZ-a)

11:15 – 11:30 Postupak praćenja HRZZ projekata (voditelja/ica IP projekta HRZZ-a)

11:30 – 12:00 Pitanja

Zainteresirani se na predavanja mogu prijaviti putem ovog linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrb6GF56VvnuLRYi8uhKYitew_WdHwJTjkoUQr1OSn-pnTeg/viewform