Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Produljenje upisa studenata u 1. godinu diplomskih studija

Produljenje upisa studenata u 1. godinu diplomskih studija

Produljenje upisa studenata u 1. godinu diplomskih studija do 15. listopada. 2021.

Poštovane kolegice i kolege studenti,

Temeljem odluke rektora sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku produljen je rok za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija do 15.listopada 2021. godine.

Za studente koji su predali prijavu za upis do 30. rujna 2021. godine, lista kandidata biti će objavljena 04. listopada 2021. godine u 17:30 sati , a upisi će se održati 05. i 06. listopada 2021. godine od 09:00 do 14:00 sati.

Studenti koji dolaze na II. upisni rok prijave za upis pmogu predati do 13. listopada 2021. godine do 13:00 sati.

Lista kandidata za II. upisni rok biti će objavljena 13. listopada 2021. godine u 18:00 sati.

Upisi kandidata provodit će se 14. i 15. listopada 2021. godine od 9:00 do 14:00 sati.

Za sve ostale obavijesti obratite se Studentskoj službi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na telefon: 031/554-844 ili na adresu: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći OVDJE