Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rang liste za upis na diplomski sveučilišni studij

Rang liste za upis na diplomski sveučilišni studij

Rang liste za upis na diplomski sveučilišni studij u akademsku godinu 2021. / 2022. možete pronaći OVDJE.

Upis kandidata na diplomski studij obaviti će se:

  • 14. listopada 2021. godine od 09:00 do 14:00 sati i
  • 15. listopada 2021. godine od 09:00 do 12:00 sati.

Na upis doći sa dvije slike i dokazom o uplati troškova upisa:

  • Studenti preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek uplaćuju iznos od 330,00 kuna na ime „troškovi upisa na diplomski studij“.
  • Svi ostali studenti sa drugih učilišta uplaćuju iznos od 380,00 kuna na ime „troškovi upisa na diplomski studij“ (Razlog razlike je trošak izrade nove x-ice).

Pored gore navedenog IZVANREDNI STUDENTI uplaćuju na ime „školarina diplomskog studija“ iznos od 7.370,00 kuna. Uplata može biti jednokratno ili kartičnim plaćanjem u više obroka.

  • Izjava o zaštiti pojedinca od zarazne bolesti COVID-a 19 ( u studentskoj referadi)

Broj žiro računa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek je: IBAN: HR1725000091102019470 Addico bank d.d. ( poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)