Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rang liste za upis na diplomski sveučilišni studij

Rang liste za upis na diplomski sveučilišni studij

Rang liste za upis na diplomski sveučilišni studij u akademsku godinu 2022. / 2023. možete pronaći OVDJE.

Upisi kandidata provodit će se 3. i 4. listopada 2022. godine od 9:00 do 14:00 sati prema pavilima navedenim u Natječaju za upis na diplomski sveulišni studij.

Natječaj je dostupan OVDJE