Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Raspored nastave u zimskom semestru 2021./2022.

Raspored nastave u zimskom semestru 2021./2022.

Obavještavaju se studenti da je objavljen raspored nastave za izborne module u zimskom semestru akademske godine 2021. / 2022., te je kao i rasporedi za sve studijske godine i smjerove dostupan OVDJE.
Objavljen je i Protokol o ulasku i boravku zaposlenika i studenata na FAZOS-u koji je dostupan OVDJE.

Nastava na izbornim modulilima počinje u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine. Na modulima koje je upisalo manje od pet studenata, nastava će se održavati konzultativno. Termini konzultacija i raspored za izvanredne studente biti će objavljeni sljedeći tjedan.
Predavanja će se izvoditi kao blok sat u trajanju od 80 minuta, kako bi se dobilo više vremena da se između pojedinih nastavnih jedinica provede nužna dezinfekcija ulaza i katedre.
Nastava u susjednim predavaonicama (u istom hodniku ili krilu zgrade Fakulteta) počinje s razmakom od po 15 minuta od predavaonice do predavaonice te tako i završava kako bi se smanjile gužve na hodnicima.