Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Raspored sistematskih pregleda studenata

Raspored sistematskih pregleda studenata

Studenti koji su propustili obaviti sistematski pregled mogu nam se javiti u slijedećim terminima:

Petak, 30.8., 8 h

Ponedjeljak, 2.9., 14 h

Utorak, 3.9., 8 h

Srijeda, 4.9., 8 h

Četvrtak, 5.9., 14 h

Sistematski pregledi se obavljaju u ambulanti školske medicine, ZZJZ OB županije, Osijek, Drinska 8, soba 39, tel 225 – 755.

Nadležni tim: dr. Dolores Juretić-Kovač, spec školske i sveučilišne medicine

bacc.med.tech. Gabrijela Kremer

Studenti koji ponavljaju godinu i već su obavili sistematski pregled, ne moraju ponovo dolaziti.

PONIJETI INDEXE!