Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste, u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za povrćarstvo, cvjećarstvo, ljekovito i začinsko bilje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, objavljenog 12. prosinca 2017. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste – u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta, Odlukom Fakultetskog vijeća od 8. ožujka 2018. godine, KLASA: 602-04/18-04/05 URBROJ: 2158-94-02-18-20 izabran je Boris Ravnjak, mag.ing.agr.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.