Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Poštovani,
Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarske medicine na određeno vrijeme do 31. svibnja 2022. u punom radnom vremenu za rad na projektu „Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju“ (broj:KK.01.1.1.01.0010) na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 31. siječnja 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, Odlukom Fakultetskog vijeća od 28. ožujka 2018. godine, KLASA:602-04/18-04/05 URBROJ:2158-94-02-18-48 izabrana je dr.sc.Polonca Margeta.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.