Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Poštovani,
Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 16. ožujka 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu, Odlukom Dekana od 07. svibnja 2018. godine, KLASA: 112-03/18-01/06, URBROJ: 2158-94-02-18-11
izabran je Zvonko Zeko.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.