Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, objavljenog 02. svibnja 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika. Na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u stručno zvanje i radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Odlukom Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2018. godine, KLASA: 602-04/18-04/05, URBROJ: 2158-94-02-18-102 izabran je Zvonko Zeko, mag.ing.agr. Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.