Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove u Tajništvu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove u Tajništvu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, objavljenog 30. svibnja 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove u Tajništvu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, Odlukom Dekana od 10. srpnja 2018. godine, KLASA: 112-03/18-01/11, URBROJ: 2158-94-02-18-29 izabrana je Ivana Petrić, mag. iur.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.