Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Katedri za fitopatologiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Katedri za fitopatologiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, objavljenog 30. svibnja 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Katedri za fitopatologiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Odlukom Fakultetskog vijeća od 12. srpnja 2018. godine, KLASA: 602-04/18-04/05, URBROJ: 2158-94-02-18-119 izabrana je Tamara Siber, mag. ing. agr.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.