Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto II. vrste - višeg laboranta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, za rad na Katedri za pedologiju i primijenjenu mikrobiologiju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek)

Poštovani,

uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto II. vrste - višeg laboranta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, za rad na Katedri za pedologiju i primijenjenu mikrobiologiju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek), objavljenog 04. srpnja 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto II. vrste - višeg laboranta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, za rad na Katedri za pedologiju i primijenjenu mikrobiologiju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek), Odlukom Dekana od 30. kolovoza 2018. godine, KLASA: 112-02/18-01/12, URBROJ: 2158-94-02-18-13 izabrana je Marina Brica, univ. bacc. ing. agr.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.