Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Poštovani,
Uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja geodezija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 12. listopada 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja geodezija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Fakultetskog vijeća od 29. studenoga 2018. godine, KLASA: 602-04/18-04/05, URBROJ: 2158-94-02-18-247 izabran je Dorijan Radočaj, mag. ing. geod. et geoinf.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.