Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Poštovani,
uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na položaj I. vrste – voditelja odjeljka u Pododsjeku/uredu za financijsko – računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 05. prosinca 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na položaj I. vrste – voditelja odjeljka u Pododsjeku/uredu za financijsko – računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Dekana od 19. prosinca 2018. godine, KLASA: 112-02/18-01/09, URBROJ: 2158-94-02-18-17 izabrana je Ana Mejdanac, mag. oec.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek