Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - diplomiranog knjižničara u Knjižnici na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Poštovani,
Uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste - diplomiranog knjižničara u Knjižnici na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 12. rujna 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste - diplomiranog knjižničara u Knjižnici na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Dekana od 05. listopada 2018. godine, KLASA: 112-03/18-01/17, URBROJ: 2158-94-02-18-23 izabran je Hrvoje Kuzmanović, mag. informatol.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.