Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Poštovani,

Uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanju i nastavno radno mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek), objavljenog 02. svibnja 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek), Odlukom Fakultetskog vijeća od 26. listopada 2018. godine, KLASA: 602-04/18-04/05, URBROJ: 2158-94-02-18-216 izabrana je Iva Grubišić Ćurić, mag. philol. ang. et mag. philol. germ.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.