Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Na temelju članka 23. stavka 3. statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - pročišćeni tekst, dekan Fakulteta donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Primaju se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz korištenje mjera aktivne politike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na radno mjesto:

  1. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda - Katarina Perić, mag. ing. agr.
  2. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija - Denis Deže, mag. nat. prot. et amb.
  3. stručni suradnik za međunarodnu suradnju - Toni Jambrović, mag. educ. phil. et mag. philol. angl.

viši laborant - Marko Župarić, univ. bace. ing. agr.

II.

Natječaj je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek te je trajao u razdoblju od 22. studenoga do 30. studenoga 2018. godine.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Pododsjek za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove.