Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za uzgoj i genetiku domaćih životinja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek


Poštovani,

uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za uzgoj i genetiku domaćih životinja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 05. prosinca 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika. Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za uzgoj i genetiku domaćih životinja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Fakultetskog vijeća od 30. siječnja 2019. godine, KLASA:60204/19-04/03, URBROJ:2158-94-02-19-01 izabrana je Mirna Gavran, mag. ing. agr.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.