Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor jednog doktoranda / doktorandice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija u punom radnom vremenu na određeno vrijeme od četiri godine za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača–izobrazba novih doktora znanosti“ (Primjena nanobiotehnologije za suplementaciju hrane sa selenom) na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Poštovani,
uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor jednog doktoranda / doktorandice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija u punom radnom vremenu na određeno vrijeme od četiri godine za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača–izobrazba novih doktora znanosti“ (Primjena nanobiotehnologije za suplementaciju hrane sa selenom) na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 16. siječnja 2019.godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbora zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor jednog doktoranda/doktorandice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija u punom radnom vremenu na određeno vrijeme od četiri godine za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (Primjena nanobiotehnologije za suplementaciju hrane sa selenom) na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Fakultetskog vijeća od 07. ožujka 2019. godine (KLASA:602-04/19-04/03, URBROJ:2158-94-02-19-20) izabran je Emerik Galić, mag. biol. mol.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.