Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja stručni suradnik za znanost i suradnju s gospodarstvom

Rezultati natječaja stručni suradnik za znanost i suradnju s gospodarstvom

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za znanost i suradnju s gospodarstvom na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti OsijekPoštovani,

uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za znanost i suradnju s gospodarstvom na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 05. prosinca 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika. Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za znanost i suradnju s gospodarstvom na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Dekana od 28. siječnja 2019. godine, KLASA:112-03/19-01/05, URBROJ:2158-94-02-19-04 izabrana je Ivana Mihaljević, mag. iur. Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek