Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijam

Rezultati natječaja za izbor i prijam

Poštovani,
Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam doktoranda/doktorandice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum L.) visokonutritivnog prirodnog dodatka prehrani“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 16. ožujka 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor doktoranda/doktorandice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta, Odlukom Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2018. godine, KLASA:602-04/18-04/05 URBROJ:2158-94-02-18-60 izabrana je Sanja Grubišić, mag.ing.agr.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.