Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijam

Rezultati natječaja za izbor i prijam

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika za računovodstvene poslove u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 16. ožujka 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika za računovodstvene poslove u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Odlukom Dekana od 03. svibnja 2018. godine, KLASA:112-03/18-01/22, URBROJ:2158-94-02-18-24 izabrana je Nikolina Šeremet, mag.oec.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.