Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika

Poštovani,
Uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto IV. vrste - spremačice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek) objavljenog 04. srpnja 2018. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (sada: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek), mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto IV. vrste - spremačice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek), Odlukom Dekana od 10. rujna 2018. godine, KLASA:112-02/18-01/06, URBROJ: 2158-94-02-18-43 izabrana je Tina Babić.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.