Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na Katedri za pčelarstvo i zoologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Poštovani,
uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na Katedri za pčelarstvo i zoologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 13. ožujka 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 25/19., „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika.
Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja s prijedlogom izbora zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na Katedri za pčelarstvo i zoologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Fakultetskog vijeća od 16. svibnja 2019. godine,

KLASA: 602-04/19-04/03, URBROJ: 2158-94-02-19-58 izabran je dr. sc. Marin Kovačić.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.