Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Poštovani,

uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 17. svibnja 2019. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika. Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja s prijedlogom izbora zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odlukom Fakultetskog vijeća od 27. lipnja 2019. godine, KLASA:602-04/19-04/03, URBROJ:2158-9402-19-85 izabrana je Marina Brica, mag. ing. agr. Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.