Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati Natječaja za radno mjesto

Rezultati Natječaja za radno mjesto

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto III. vrste-laboranta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Poštovani,
uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto III. vrste-laboranta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, objavljenog 03. svibnja 2019. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto III. vrste-laboranta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, odlukom Dekana od 28. svibnja 2019. godine (KLASA:112-02/19-01/03, URBROJ:2158-94-02-19-16) izabrana je Mihaela Rakitić.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.