Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Sastanak s mentorima

Sastanak s mentorima

Obavještavaju se svi studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija da će se sastanak s mentorima (voditeljima) održati u PETAK, 9.11.2018. u Auli Alti s početkom u 14,oo sati.