Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Sistematski pregled

Sistematski pregled

SISTEMATSKI PREGLED ZA SUDENTE PRVE AKADEMSKE GODINE

2021./2022.

FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

  1. Na pregled se potrebno doći u NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE, Drinska 8 , Osijek.
  2. Ponijeti zdravstvenu iskaznicu/putovnicu
  3. Postojeću medicinsku dokumentaciju (ako je student ima)

Za sve potrebne informacije javiti se 225 – 752, SRIJEDOM od 14:00 – 18:00 sati ili na e-mail: zzjz.ambulanta3@gmail.com

(Napominjemo kako za dolazak na sistematski pregled NIJE OBVEZNA covid potvrda)