Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Studentski izbori 2019

Studentski izbori 2019

Studentski izbori 2019

Odlukom Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o raspisivanju studentskih izbora za Studetnski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 03. svibnja 2019. godine izbori će se održati dana 06. lipnja 2019. godine.

Odluka Rektora o raspisivanju studentskih izbora

Glasačka mjesta u četvrtak, 06. lipnja 2019. godine biti će otvorena od 07:00 do 19:00 sati.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijela je dana 05. svibnja 2019. godine sljedeći:

Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studetnski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko nastavnih sastavica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ostali opći dokumenti:

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za provedbu studentskih izbora

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o imenovanju biračkog odbora

Obrasci za kandidaturu za Studentski zbor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek:

Obrazac br. 1.

Obrazac br. 2.

Popis birača – biračko mjesto 1 - Osijek

Popis birača – biračko mjesto 2 – Vinkovci

Kandidacijska lista

Konačni rezultati izbora

*Napomena: Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica.