Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Svečana promocija

Svečana promocija

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera agronomije

.

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera agronomije održat će se 16. lipnja 2021. (AULA MAGNA) prema sljedećem rasporedu:

10,00 sati

preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo

preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Mehanizacija

13,00 sati

preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Hortikultura

preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Zootehnika


.

Svečana promocija sveučilišnih i stručnih prvostupnika inženjera agronomije i magistara inženjera

.

Svečana promocija sveučilišnih i stručnih prvostupnika inženjera agronomije i magistara inženjera održat će se 17. lipnja 2021. (AULA MAGNA) prema sljedećem rasporedu:

9,00 sati

preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Agroekonomika

preddiplomski stručni studij Zootehnika

11,30 sati

diplomski sveučilišni studij Mehanizacija

diplomski sveučilišni studij Povrćarstvo i cvjećarstvo

diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Vinogradarstvo i vinarstvo

diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Voćarstvo

preddiplomski stručni studij Mehanizacija

14,00 sati

preddiplomski stručni studij Agrarno poduzetništvo

preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo


.

Svečana promocija sveučilišnog specijaliste i svečana promocija magistara inženjera

.

Svečana promocija sveučilišnog specijaliste održat će se 18. lipnja 2021. (AULA MAGNA) u 10,00 sati

.

Svečana promocija magistara inženjera održat će se 18. lipnja 2021. (AULA MAGNA) prema sljedećem rasporedu:

10,00 sati

diplomski sveučilišni studij Agroekonomika

diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda

diplomski sveučilišni studij Zootehnika, smjer Hranidba domaćih životinja

diplomski sveučilišni studij Zootehnika, smjer Lovstvo i pčelarstvo

diplomski sveučilišni studij Zootehnika, smjer Specijalna zootehnika

13,00 sati

diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Biljna proizvodnja

diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Ishrana bilja i tloznanstvo

diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Zaštita bilja