Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Svečana promocija

Svečana promocija

Svečana promocija sveučilišnih i stručnih prvostupnika inženjera agronomije

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera agronomije održat će se 17. svibnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u Auli magna prema sljedećem rasporedu:

 • preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Agroekonomika
 • preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo
 • preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Hortikultura

Svečana promocija sveučilišnih i stručnih prvostupnika inženjera agronomije održat će se 17. svibnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati u Auli magna prema sljedećem rasporedu:

 • preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Mehanizacija
 • preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Zootehnika
 • preddiplomski stručni studij Agrarno poduzetništvo
 • preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo
 • preddiplomski stručni studij Mehanizacija u poljoprivredi
 • preddiplomski stručni studij Zootehnika

Svečana promocija sveučilišnog specijaliste i svečana promocija magistara inženjera

Svečana promocija sveučilišnog specijaliste održat će se 18. svibnja 2022. godine u Auli magna s početkom u 10:00 sati prema sljedećem rasporedu:

 • poslijediplomski specijalistički studij Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda

Svečana promocija magistara inženjera održat će se 18. svibnja 2022. godine u Auli magna s početkom u 10:00 sati prema sljedećem rasporedu:

 • diplomski sveučilišni studij Agroekonomika
 • diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Biljna Proizvodnja
 • diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Ishrana bilja i tloznanstvo
 • diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
 • diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Zaštita bilja
 • diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjer Povrćarstvo i cvjećarstvo

Svečana promocija magistara inženjera održat će se 18. svibnja 2022. godine u Auli magna s početkom u 12:00 sati prema sljedećem rasporedu:

 • diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda
 • diplomski sveučilišni studij Mehanizacija
 • diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Vinogradarstvo i vinarstvo
 • diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Voćarstvo
 • diplomski sveučilišni studij Zootehnika, smjer Hranidba domaćih životinja
 • diplomski sveučilišni studij Zootehnika, smjer Lovstvo i pčelarstvo
 • diplomski sveučilišni studij Zootehnika, smjer Specijalna zootehnika