Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Upis u akademsku godinu 2022./2023

Upis u akademsku godinu 2022./2023

Upis na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika u Osijeku provodit će se u

 • jesenskom roku od 20. i 21. rujna 2022.

u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Jedna fotografija veličine 4x6 cm
 • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
 • Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d.
 • Priznanica o uplati 380,00 kn ( troškovi upisa u iznosu od 330,00 kn i troškovi izrade studentske iskaznice 50,00 kn) uplaćenih na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (primjer uplatinice)
 • Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 7.370,00 kn.

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 21.000,00 kn.

NATJEČAJ ZA UPIS

UPISI ZA KANDIDATE STARIJE OD 25 GODINA

Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij i mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima i posebnoj kvoti za upis i u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za osobe starije od 25 godina je 10 studenata za redoviti studij i 10 studenata za izvanredni studij.

Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Razredbeni postupak

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije.

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije.

Kandidati koji su bili upisani na dodiplomski studij izvan biotehničkog znanstvenog područja, a nisu ga završili, uz uvjet da su položili module koji obuhvaćaju područje Kemije i Biologije, koje se vrednuje na razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova na ime provjere znanja iz kemije, odnosno biologije

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna snose sami kandidati.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak se primaju:

 • od 4. do 8. srpnja 2022. za ljetni upisni rok.
 • od 5. do 9. rujna 2022. za jesenski upisni rok.

Prijave se predaju osobno u Uredu za studente i studije (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 8.00 – 12.00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti OVDJE

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 1. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika). Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani.
 2. Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-Izvadak iz MR generiran iz sustava e-Građani.
 3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)
 4. Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)
 5. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
 6. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status).

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za:

 • ljetni upisni rok - 12. srpnja 2022. u 9.00 sati.
 • jesenski upisni rok - 13. rujna 2022. u 9.00 sati.

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 15. srpnja 2022., odnosno 16. rujna 2022. na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr

Upisi kandidata starijih od 25. godina će se provoditi:

 • ljetni upisni rok – 20. srpnja 2022.
 • jesenski upisni rok - 21. rujna 2022.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr i u u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, , tel. 031/554-844 od 9:00 do 14:00 sati ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE za upis u I. godinu studija u statusu redovitog studenta – bez državne mature

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 10 studenata.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak se primaju:

 • od 4. do 8. srpnja 2022. za ljetni upisni rok.
 • od 5. do 9. rujna 2022. za jesenski upisni rok.

Prijave se predaju osobno u Uredu za studente i studije (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 8.00 – 12.00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti OVDJE

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 • potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu - verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni uredu za Hrvate izvan RH – te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije
 • omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat dokumenata)
 • potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za:

 • ljetni upisni rok - 12. srpnja 2022. u 9.00 sati.
 • jesenski upisni rok - 13. rujna 2022. u 9.00 sati.

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 15. srpnja 2022., odnosno 16. rujna 2022. na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr

Upisi će se provoditi:

 • ljetni upisni rok – 20. srpnja 2022.
 • jesenski upisni rok - 21. rujna 2022.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na web stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, tel. 031/554-844 od 8.00 do 12.00 sati ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

NATJEČAJ ZA UPIS

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak

- preddiplomski sveučilišni studij