Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Upisi na preddiplomski sveučilišni studij akademske 2021./2022., jesenski rok

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij akademske 2021./2022., jesenski rok

VAŽNE OBAVIJESTI ZA UPISE NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ AKADEMSKE 2021/2022. GODINE

1. Dana 20. i 21. rujna 2021. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, upisuju se REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI:

PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLJOPRIVREDE, smjerovi:

  • AGROEKONOMIKA
  • BILINOGOJSTVO
  • HORTIKULTURA
  • MEHANIZACIJA
  • ZOOTEHNIKA

2. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je pravo stekao, gubi pravo upisa.

3. Na upis treba doći isključivo sa:

  • svjedodžbom o državnoj maturi odnosno svjedodžbom o završnom ispitu srednje škole,
  • svjedodžbama svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid),
  • preslikom osobne iskaznice i dokumentom iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata,
  • jedna fotografija 46 centimetara,
  • uplaćenim pristojbama Upisnih troškova - na Žiro račun FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK.

Ukoliko je podjela svjedodžbi o državnoj maturi nakon datuma upisa svjedodžba se može donijeti naknadno.

Upisne troškove - na Žiro račun FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK čine:

Troškovi upisa i upisnih materijala 330,00 kn

Troškovi izrade studentske iskaznice 50,00 kn

UKUPNO 380,00 kn

4. Broj žiro računa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek je IBAN:

HR1725000091102019470

Addiko bank d.d.

5. Upisi se obavljaju u predavaonicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na adresi: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

NAPOMENA:

Zbog trenutne epidemiološke situacije molimo pristupnike da obvezno nose zaštitne maske prilikom ulaska i boravka u zgradi Fakulteta.