Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Upisi u I. godinu diplomskog studija u akademskoj 2018/2019. godini

Upisi u I. godinu diplomskog studija u akademskoj 2018/2019. godini

Upisi u I. godinu diplomskog studija u akademskoj 2018/2019. godini

Upis kandidata na diplomski studij obavit će se:

3., 4. i 5. listopada 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati.

Na upis doći s dvije slike i dokazom o uplati troškova upisa:

  1. Studenti preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek uplaćuju iznos od 480,00 kuna na ime „troškovi upisa na diplomski studij“.
  2. Svi ostali studenti s drugih učilišta uplaćuju iznos od 530,00 kuna na ime „troškovi upisa na diplomski studij“ (Razlog razlike je trošak izrade nove x-ice).
  3. Pored gore navedenog, IZVANREDNI STUDENTI uplaćuju na ime „školarina diplomskog studija“ iznos od 7.370,00 kuna. Uplata može biti jednokratno ili kartičnim plaćanjem u više obroka.

Broj žiro računa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek je:

IBAN: HR1725000091102019470 Addiko Bank d.d.

(poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)