Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Upisi u više godine studija

Upisi u više godine studija

Upisi u 2. godinu diplomskog sveučilišnog studija i 2. i 3. godina preddiplomskih studija (stručni i sveučilišni) traju do 28. rujna 2018. godine.