Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Upute uz obustavu neposredne nastave

Upute uz obustavu neposredne nastave

Poštovane kolegice i kolege studenti i nastavnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek javno objavljuje svim studentima i zaposlenicima sljedeće obavijesti:

  1. neposredan način nastave za sve redovite i izvanredne studente obustavlja se u razdoblju od ponedjeljka 16. 3. 2020. do nedjelje 29. 3. 2020. godine1), te dalje do opoziva odluke Vlade i uputa MZO o neodržavanju neposredne nastave.. Pod neposrednom nastavom podrazumijevamo predavanja i seminare u predavaonicama, vježbe u laboratorijima i praktikumima, terenske vježbe, stručnu praksu, tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
  2. odgađaju se svi planirani ispiti, parcijalni ispiti i kolokviji do početka (nastavka) neposredne nastave, a konzultacije ćemo provoditi isključivo elektroničkim putem
  3. u navedenom razdoblju obustave neposredne nastave, svi nastavnici FAZOS-a osigurat će provedbu nastave na daljinu dostupnim platformama (Merlin, Loomen i sl.) i/ili uspostavom komunikacijskih kanala između studenata i nastavnika, te voditelja studijskih godina, povjerenstva za nastavu i prodekana za nastavu i upravljanje kvalitetom.
  4. studentice i studente upućujemo da za komunikaciju prvenstveno koriste svoj AAI@EduHr elektronički identitet (pristup webmailu FAZOS), ali i sve ostale oblike komunikacije (skupni mailovi, društvene mreže) koje su dogovorili koristiti s koordinatorima modula, nastavnicima i voditeljima studijske godine. Molimo vas, detaljnije upute provjerite u dokumentu „Upute za studente FAZOS-a.pdf“.
  5. nastavnike upućujemo da plan nastave i ispita prilagode (reorganiziraju) najvećoj mogućoj učinkovitosti s obzirom na raspoložive oblike nastave, da u najvećoj mogućoj mjeri koriste sustave nastave na daljinu (Merlin, Loomen), a svakako studentima učiniti dostupnim sve nastavne materijale (prezentacije, nastavni tekst iz udžbenika/priručnika, zadatke za auditorne vježbe, upute i primjere za seminare) za planiranu nastavu u navedenom razdoblju. Molimo vas, detaljnije upute provjerite u dokumentu „Upute za nastavnike FAZOS-a.pdf“.

Molimo sve studentice/studente i zaposlenice/zaposlenike FAZOS-a za maksimalnu ozbiljnost i suradnju kako bismo što uspješnije ispunili svoje obveze u ovom zahtjevnom razdoblju.

Uprava FAZOS-a

1)Odluka o neodržavanju nastave temelji se na uputama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja i u skladu je s odlukama Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Po isteku navedenog razdoblja postupit ćemo prema budućim novim uputama Sveučilišta i Vlade, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

.

.

.