Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Važna obavijest za upise

Važna obavijest za upise

VAŽNE OBAVIJESTI ZA UPISE NA PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE I PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

  1. Prvog dana upisa, 17. srpnja 2018. godine, upisuju se REDOVITI STUDENTI PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLJOPRIVREDA SMJER AGROEKONOMIKA I SMJER ZOOTEHNIKA.
  2. Drugog dana upisa, 18. srpnja 2018. godine, upisuju se REDOVITI STUDENTI PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLJOPRIVREDA SMJER BILINOGOJSTVO I SMJER HORTIKULTURA
  3. Trećeg dana upisa, 19. srpnja 2018. godine, upisuju se REDOVITI STUDENTI PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLJOPRIVREDA SMJER MEHANIZACIJA I PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA: ZOOTEHNIKA I BILINOGOJSTVO - RATARSTVO
  4. Četvrtog dana upisa, 20. srpnja 2018. godine upisuju se IZVANREDNI STUDENTI – PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLJOPRIVREDA (SVI SMJEROVI) i svi oni redoviti studenti koji nisu zbog nekog razloga bili u mogućnosti doći na upise 17, 18. i 19. srpnja 2018. godine.
  5. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u ljetnom, gubi pravo upisa u ljetnom roku.

Ukoliko ostane nekoliko slobodnih mjesta (jer netko od pristupnika nije iskoristio pravo upisa) u petak 20. srpnja 2018. godine u 12 sati će se pomicati crta na rang listi.

  1. Na upis treba doći isključivo sa Svjedodžbom o državnoj maturi odnosno svjedodžbom o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbama svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid), preslikom osobne iskaznice i dokumentom iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata i dvije fotografije 4x6 centimetara, te uplaćenim pristojbama Upisnih troškova - na žiro račun POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA OSIJEK.

Ukoliko je podjela svjedodžbi o državnoj maturi nakon datuma upisa svjedodžba se može donijeti naknadno.

Upis će početi točno u 900 sati (radi prozivanja i raspoređivanja po predavaonicama). Za ispunjavanje svih upisnih tiskanica i indeksa potrebito je okvirno oko sat vremena.

Upisne troškove čine:

Troškovi upisa i upisnih materijala 480,00 kn

Troškovi izrade studentske iskaznice 50,00 kn

UKUPNO 530,00 kn

  1. Upisni troškovi uplaćuju se na broj žiro računa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku IBAN: HR1725000091102019470 Addiko bank d.d.
  2. Upisi se obavljaju u predavaonicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na adresi: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.