Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Webinar o intelektualnom vlasništvu

Webinar o intelektualnom vlasništvu

Webinar o intelektualnom vlasništvu za djelatnike Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, održati će se 5. srpnja 2022. od 10.00 do 12.00 . Program webinara se nalazi u priloženom dokumentu.

Webinar će se održati putem platforme MSTeams uz tehničku podršku Zavoda. MS TEAMS LINK

Prijavu na webinar možete odraditi na slijedećoj poveznici http://www.dziv.hr/hr/prijava