Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Zaštita na radu za studente

Zaštita na radu za studente

Obavijest studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek da će se predavanje iz Zaštite na radu održati u petak, 2. prosinca 2022. godine u 13:00 sat u Auli magni.

Predavanja obuhvaćaju sve redovite studente 3. godine preddiplolmskog sveučilišnog i stručnog studija:

  • Poljoprivreda, smjer Agroekonomika,
  • Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo,
  • Poljoprivreda, smjer Mehanizacija,
  • Poljoprivreda, smjer Zootehnika,
  • Poljoprivreda, smjer Hortikultura,
  • Zootehnika, stručni preddiplomski,
  • Bilinogojstvo, smjer ratarstvo, stručni preddiplomski studij,

Molim sve navedene studente da se odazovu predavanju iz Zaštite na radu.