Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Zaštita na radu za studente

Zaštita na radu za studente

Obavijest studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek da će se predavanje iz Zaštite na radu održati u utorak, 30. studenoga 2021. godine u Auli magni u dvije grupe:

1. Grupa 12:00-13:00 sati, redoviti studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija:

  • Poljoprivreda, smjer Hortikultura,
  • Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo,
  • Poljoprivreda, smjer Mehanizacija,

2. Grupa 13:00-14:00 sati, redoviti studenti , 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija:

  • Poljoprivreda, smjer Zootehnika,
  • Poljoprivreda, smjer Agroekonomika,
  • Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo, preddiplomski stručni studij,

Molim sve navedene studente da se odazovu predavanju iz Zaštite na radu.