Udruga EKO klub PFOS

Udruga je osnovana 5.04.2012, te je s navedenim datumom upisana u registar Udruga Republike Hrvatske, kao udruga građana. Eko klub PFOS želi ukazati na važnost uključivanja mladih u rješavanje problema u njihovoj zajednici te je stoga dosadašnji rad udruge bio usmjeren ka navedenim ciljevima te je udruga kroz svoj rad promicala ugled Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Udruga također želi uključiti i studente drugih fakulteta našega Sveučilišta, kako bi se ekološka svijest razvila i u ostalim djelatnostima. Također, razvoj suradnje naše udruge i osnovnih škola doprinosi razmjeni znanja i vještina između studenata i najmlađih članova društva, kako bi se stvorile nove generacije koje imaju izraženu svijest o brizi za okoliš, solidarnosti i zajedništvu.